Press "Enter" to skip to content

Thẻ: xuất VAT

Hướng dẫn mở yêu cầu xuất hóa đơn VAT tại Superhost


  165 lượt xem

Sau khi bạn đăng ký dịch vụ tại Superhost và thanh toán hóa đơn dịch vụ hoàn tất. Nếu bạn muốn xuất hóa đơn VAT cho dịch vụ đó, bạn làm theo các bước hướng…

Để lại bình luận
Scroll Up