Press "Enter" to skip to content

Thẻ: xóa tài khoản hosting

[Series Seo Host 3] – Hướng dẫn xóa 1 tài khoản trên dịch vụ Seo Hosting


  135 lượt xem

Trong quá trình sử dụng dịch vụ SEO Hosting, khi tài nguyên gói SEO Hosting của bạn sắp hết và bạn có một số tài khoản Hosting cPanel không dùng nữa. Bạn có thể xóa…

Để lại bình luận

[Series Reseller 3] – Hướng dẫn xóa 1 tài khoản trên Reseller Hosting


  147 lượt xem

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Reseller Hosting, khi tài nguyên gói Reseller của bạn sắp hết và bạn có một số tài khoản Hosting cPanel không dùng nữa. Bạn có thể xóa bớt…

Để lại bình luận
Scroll Up