Press "Enter" to skip to content

Thẻ: thêm Domain vào DirectAdmin

Hướng dẫn thêm Domain vào DirectAdmin với vai trò Admin


  20 lượt xem

Nếu Bạn đang sử dụng tài khoản Admin, hãy tạo tài khoản Hosting trước. Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting Direct Admin Bạn đăng nhập vào Direct Admin thì bạn sẽ thấy…

Để lại bình luận
Scroll Up