Press "Enter" to skip to content

Thẻ: thay đổi mật khẩu directadmin

Hướng dẫn đổi mật khẩu admin của DirectAdmin


  16 lượt xem

Để thay đổi mật khẩu bất kỳ tài khoản nào trong DirectAdmin, bạn đăng nhập vào tài khoản admin của DirectAdmin ( là tài khoản có quyền cao nhất trong DirectAdmin). và thao tác như sau.…

Để lại bình luận
Scroll Up