Press "Enter" to skip to content

Thẻ: tên miền quốc tế

[Series Domain 2] – Hướng dẫn chuyển tên miền quốc tế về Superhost


  169 lượt xem

Nếu bạn muốn chuyển tên miền quốc tế về SuperHost thì cần thỏa các điều kiện sau: Tên miền quốc tế phải còn kỳ hạn 7 ngày tối thiểu trước khi chuyển. Tên miền không…

Để lại bình luận
Scroll Up