Press "Enter" to skip to content

Thẻ: sử dụng vnc console

[Series Cloud/VPS 5] Hướng dẫn sử dụng VNC Console trên Cloud Server


  158 lượt xem

VNC Console là công cụ để kết nối điều khiển màn hình Cloud Server từ xa qua môi trường internet. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng VNC Console trên dịch…

Để lại bình luận
Scroll Up