Press "Enter" to skip to content

Thẻ: reset pass root

[Series Cloud/VPS 2] Hướng dẫn xem và reset mật khẩu root SSH Cloud Server


  270 lượt xem

Đối với dịch vụ máy chủ ảo Cloud Linux, chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản root SSH vào Cloud Server để quý khách có thể toàn quyền quản trị. Ngoài ra để thuận tiện…

Để lại bình luận
Scroll Up