Press "Enter" to skip to content

Thẻ: microsoft

Microsoft thêm nhân Linux vào Windows 10 và OpenSSH vào hệ điều hành


  248 lượt xem

Windows Terminal Microsoft vừa tung ra một ứng dụng dòng lệnh mới cho Windows, có tên gọi là Windows Terminal. Windows Terminal được thiết kế như một điểm truy cập chính để vào PowerShell, Cmd và…

Để lại bình luận
Scroll Up