Press "Enter" to skip to content

Thẻ: kết nối tới mysql

Kết nối MySQL từ xa tới SuperHost bằng phần mềm Navicat


  1.447 lượt xem

Khi đăng ký dịch vụ Hosting tại SuperHost, bạn sẽ được cung cấp giao diện quản trị Cpanel để quản lý các tập tin và cơ sở dữ liệu (Database). Trong đó việc quản lý…

Để lại bình luận
Scroll Up