Press "Enter" to skip to content

Thẻ: hướng dẫn upload file iso

[Series Cloud/VPS 7] Hướng dẫn upload file ISO trên Cloud Server


  242 lượt xem

Với dịch vụ máy chủ ảo Cloud Server, bạn có toàn quyền quản trị cũng như cài đặt hệ điều hành. Nếu bạn không sử dụng các bản Template hệ điều hành của Superhost. Bạn…

Để lại bình luận
Scroll Up