Press "Enter" to skip to content

Thẻ: hướng dẫn nâng cấp

Hướng dẫn nâng cấp – hạ cấp gói dịch vụ tại SuperHost


  164 lượt xem

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Hosting, cloud server nhưng gói dịch vụ hiện tại của bạn không đáp ứng đủ tài nguyên hoặc không phù hợp với site của bạn. Bạn có thể sử dụng…

Để lại bình luận

Hướng dẫn nâng cấp cấu hình từng tham số dịch vụ tại SuperHost


  129 lượt xem

Khi bạn sử dụng dịch vụ Hosting, cloud server nhưng bị quá tải về tài nguyên như RAM, CPU, DISK, ADDON DOMAIN, … Bạn có thể lựa chọn nâng cấp riêng từng tham số dễ…

Để lại bình luận
Scroll Up