Press "Enter" to skip to content

Thẻ: Hướng dẫn đổi phiên bản PHP cho Hosting DirectAdmin

Hướng dẫn đổi phiên bản PHP cho Hosting DirectAdmin


  13 lượt xem

Hosting cho phép chọn phiên bản php khá thuận lợi trong quá trình sử dụng. Bước 1: Login User vào DirectAdmin. Chọn Domain Setup Bước 2: Chọn tên Domain cần thay đổi phiên bản PHP…

Để lại bình luận
Scroll Up