Press "Enter" to skip to content

Thẻ: hướng dẫn đăng nhập phpMyAdmin

Hướng dẫn đăng nhập phpMyAdmin và Import cơ sở dữ liệu trên Hosting DirectAdmin


  8 lượt xem

Bước 1: Login User vào DirectAdmin. Chọn MySQL Management Bước 2: Click vào phpMyAdmin Tại đây sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập , bạn nhập vào tên User của database và mật khẩu và…

Để lại bình luận
Scroll Up