Press "Enter" to skip to content

Thẻ: hosting

[Series Hosting 5] – Hướng dẫn import database trên Hosting cPanel


  375 lượt xem

Sau khi bạn đã tạo xong database và có sẵn file dữ liệu sql, để site có thể hoạt động thì bạn cần import dữ liệu sql này vào database. Trong bài viết này, chúng…

Để lại bình luận

[Series Hosting 4] – Hướng dẫn tạo database trên Hosting cPanel


  186 lượt xem

Khi bạn đã upload mã nguồn lên Hosting, bạn cần tạo Database và cấu hình cho Database thì site mới hoạt động. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Database…

Để lại bình luận

[Series Hosting 3] – Hướng dẫn upload mã nguồn lên Hosting cPanel


  216 lượt xem

Khi bạn đã có thông tin đăng nhập Hosting cPanel, bạn đang thắc mắc không biết làm sao để upload mã nguồn lên hosting ? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các…

Để lại bình luận

[Series Hosting 2] – Hướng dẫn đăng nhập Hosting cPanel


  143 lượt xem

Khi bạn đăng ký dịch vụ Hosting cPanel tại Superhost, sau khi Hosting được kích hoạt. Hệ thống sẽ gửi thông tin dịch vụ về email cho bạn. Để đăng nhập Hosting cPanel bạn làm…

Để lại bình luận

[Series Hosting 1] – Hướng dẫn xem mật khẩu Hosting cPanel


  135 lượt xem

Sau khi bạn đăng ký dịch vụ Hosting, hệ thống sẽ kích hoạt dịch vụ và gửi thông tin về email cho bạn. Để xem thông tin tài khoản đăng nhập Hosting cPanel, bạn có…

Để lại bình luận

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu dịch vụ Hosting Cpanel


  700 lượt xem

Giới thiệu Dịch vụ Hosting cpanel rất dễ sử dụng, vì cpanel là một phần mềm thương mại có phí bản quyền và tốt nhất trên thế giới về quản lý Hosting. Hệ thống quản…

Để lại bình luận

Kết nối MySQL từ xa tới SuperHost bằng phần mềm Navicat


  1.382 lượt xem

Khi đăng ký dịch vụ Hosting tại SuperHost, bạn sẽ được cung cấp giao diện quản trị Cpanel để quản lý các tập tin và cơ sở dữ liệu (Database). Trong đó việc quản lý…

Để lại bình luận
Scroll Up