Press "Enter" to skip to content

Thẻ: đặt cronjobs trên Hosting

Hướng dẫn đặt cronjobs trên Hosting DirectAdmin


  16 lượt xem

Cronjobs là một tiện ích trên linux cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động thay vì thủ công được lên lịch định kỳ thực hiện công việc có tính chất lặp đi lặp lại theo ý…

Để lại bình luận
Scroll Up