Press "Enter" to skip to content

Thẻ: cài đặt ssl cho domain trên directadmin

Hướng dẫn cài đặt SSL tự động cho Hosting trên DirectAdmin


  8 lượt xem

Bước 1: Thực hiện trỏ domain cần cài đặt và cấu hình SSL về IP của hệ thống sử dụng control DirectAdmin (bao gồm cả record www). Xin lưu ý: Bước này là rất quan trọng và sẽ…

Để lại bình luận
Scroll Up