Press "Enter" to skip to content

Thẻ: các giai đoạn của tên miền

[Series Domain 4] – Vòng đời tên miền quốc tế


  119 lượt xem

Mỗi tên miền quốc tế có thể trải qua 1 hay nhiều vòng đời khác nhau. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ mô tả chi tiết 1 vòng đời của tên miền quốc tế…

Để lại bình luận

[Series Domain 3] – Vòng đời tên miền Việt Nam


  115 lượt xem

Mỗi tên miền đều có vòng đời của nó. Có tên miền, chỉ sở hữu một “vòng đời”. Nhưng có những tên miền, trong quá trình tồn tại, nó trải qua nhiều vòng đời khác…

Để lại bình luận
Scroll Up