Press "Enter" to skip to content

Thẻ: backup trên directadmin

Hướng dẫn Sao lưu dữ liệu website trên Hosting DirectAdmin


  17 lượt xem

Sao lưu dữ liệu (Backup data) là công việc quan trọng và thường xuyên phải làm của  Webmaster. Điều này sẽ giúp webmaster nhanh chóng phục hồi lại dữ liệu (Restore) nếu có lỗi xảy…

Để lại bình luận
Scroll Up