Press "Enter" to skip to content

Thẻ: admin bar

[Series WordPress 4] Hướng dẫn khắc phục lỗi không hiển thị Admin Bar trong WordPress


  330 lượt xem

Trong quá trình bạn sử dụng wordpress nhưng thanh Admin Bar không hiển thị. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách để khác phục tình trạng này với bài viết hướng dẫn sau. Cách làm thanh…

Để lại bình luận
Scroll Up