Press "Enter" to skip to content

Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin


  3 lượt xem

Bước 1: Login User vào DirectAdmin.

Trên giao diện DirectAdmin chọn FTP Managerment

Bước 2: Click Create FTP Account

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và bấm Create

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

avatar
Scroll Up