Press "Enter" to skip to content

Hướng dẫn đổi phiên bản PHP cho Hosting DirectAdmin


  10 lượt xem

Hosting cho phép chọn phiên bản php khá thuận lợi trong quá trình sử dụng.

Bước 1: Login User vào DirectAdmin. Chọn Domain Setup

Chọn Domain Setup

Bước 2: Chọn tên Domain cần thay đổi phiên bản PHP

Click vào tên Domain nào muốn thay phiên bản PHP

Bước 3: Nhấp vào thay đổi phiên bản PHP xong thì Save lại

Xin lưu ý: để lựa chọn được nhiều phiên bản PHP hơn cho từng tên miền trên Hosting DirectAdmin. thì nhà cung cấp dịch vụ phải bật chức năng này trước đó. Nếu hosting Bạn đang sử dụng không thể chọn phiên bản PHP như mình muốn thì vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ.

Chúc các bạn thành công!

Là người bình luận đầu tiên

Trả lời

Scroll Up