Press "Enter" to skip to content

Hướng dẫn đăng nhập phpMyAdmin và Import cơ sở dữ liệu trên Hosting DirectAdmin


  7 lượt xem

Bước 1: Login User vào DirectAdmin. Chọn MySQL Management

Click vào MySQL Management

Bước 2: Click vào phpMyAdmin

Tại đây sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập , bạn nhập vào tên User của database và mật khẩu và click “Log In” để đăng nhập thì bạn sẽ váo giao diện của phpMyAdmin

Bước 3: Khi đăng nhập vào phpMyAdmin thành công, click vào database và chọn Import

Bước 4: Click Chọn tệp để upload file database (.sql) lên và nhấn thực hiện để import database

Chúc các bạn thành công!

 

Là người bình luận đầu tiên

Trả lời

Scroll Up